Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 6.4.2010

Av brotten utreddes 59 procent

Enligt Statistikcentralen fick polisen kännedom om totalt 432 000 brott år 2009. Polisen utredde totalt 256 000 brott för vilka 289 000 personer var misstänkta. Av dessa var 21 procent kvinnor. Andelen kvinnor av misstänkta för brott har varierat mellan 17 och 23 procent under 2000-talet.

Utöver den kvantitativa skillnaden avviker männens och kvinnornas brottslighet på det sätt att kvinnornas andelar av misshandel, rattfylleri och skadegörelse är små jämfört med männens. På 20 år har dock andelen kvinnor som misstänkts för misshandel och rattfylleri mer än fördubblats. De mest typiska brotten för kvinnor är snatteri, bedrägeri, försnillning och förfalskning.

År 2009 var andelen unga och minderåriga – under 21-åringar – av alla dem som misstänkts som skyldiga 24 procent. De mest typiska brotten för unga är rån, stöld- och skadegörelsebrott samt tillgrepp, bruksstöld och olovligt brukande av motorfordon. När det gäller misstänkta för rån var andelen unga 44 procent. I fråga om stöldbrott var den procentuella andelen 28 och i fråga om skadegörelser 47. När det gäller tillgrepp, bruksstöld och olovligt brukande av motorfordon var 38 procent av de misstänkta unga.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Misstänkta för utredda brott efter ålder och kön 2000–2009

År Personer misstänkta för brott — Ålder
Män totalt Kvinnor totalt Män under 15 år Kvinnor under 15 år Män 15–17 år Kvinnor 15–17 år Män 18–20 år Kvinnor 18–20 år Män över 20 år Kvinnor över 20 år
2000 232 810 41 520 8 002 2 812 26 554 5 003 32 204 4 593 164 050 29 112
2001 227 035 40 878 7 218 3 121 23 165 4 490 34 231 4 717 162 421 28 550
2002 226 806 38 805 6 808 2 641 20 216 4 230 34 654 5 113 165 128 26 821
2003 236 391 42 097 7 600 2 590 19 033 4 127 35 161 5 300 174 597 30 080
2004 250 087 47 028 8 342 3 182 20 063 4 763 33 466 5 670 188 216 33 413
2005 250 489 46 580 7 289 3 047 22 486 4 546 31 983 5 521 188 731 33 466
2006 239 264 45 093 6 934 2 725 19 296 4093 28 830 5 783 184 204 32 492
2007 250 303 57 847 8 347 2 749 19 783 4 077 29 702 5 433 194 471 45 588
2008 257 955 50 240 10 577 3 198 20 592 4 207 30 388 5 987 196 398 36 848
2009 239 386 49 809 8 845 3 172 18 952 4 618 26 918 5 859 184 671 36 160

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (184,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 06.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/polrik_2009_2010-04-06_tie_001_sv.html