Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.4.2010

Rattfyllerierna och rånen minskade under januari–mars 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under första kvartalet år 2010 kännedom om totalt 87 000 brott, vilket är 3 200 fall (4 procent) mindre än året innan. Dessutom bokfördes 129 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Södra Karelen (8 %) och minskade i Päijänne-Tavastland (21 %) och på Åland (33 %). 48 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är 2 500 fall, dvs. fem procent färre än år 2009. Polisen fick kännedom om 7 500 brott mot liv och hälsa, vilket är två procent färre än året innan.

Antalet rattfyllerier fortsätter alltjämt att minska. Det är nu som lägst sedan mitten av 1990-talet. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 18 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 21 procent från året innan. Sammanlagt avslöjades 4 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med år 2009.

330 rån anmäldes, vilket är 22 procent färre än året innan. Antalet är det lägsta under 2000-talet.

Antalet våldtäkter ökade dock betydligt trots att våldsbrotten i allmänhet minskade. Under det första kvartalet år 2010 anmäldes 244 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 146. Ökningen beror på att en händelsekedja omfattande flera delgärningar registrerats i en enskild polisanmälan. Under 2000-talet har antalet våldtäkter per år uppgått till i medeltal 127.

Polisen fick kännedom om 7 000 misshandelsbrott, vilket är en procent färre än år 2009. Antalet fall av grov misshandel minskade med 15 procent. 446 sådana fall avslöjades.

4 500 narkotikabrott registrerades, dvs. 9 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med 7 procent. 211 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier minskade efter att ha ökat under flera år i rad. Under januari–mars år 2010 uppgick deras antal till 4 000, dvs. 11 procent färre än året innan.

Antalet skadegörelser har minskat under några föregående år. Nu avslöjades 8 800 sådana fall, dvs. 14 procent färre än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början på år 2010 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.

Antalet brott av viss typ i januari –mars 2010 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Mars 2010 Förändring Januari 2010 Förändring Februari 2010 Förändring Mars 2010 Förändring
ALLA BROTT 1) 87 147 -3 248 29 275 -1 856 26 535 -1 176 31 337 -216
-inbrott 7 302 -198 2 594 -163 2 193 -50 2 515 15
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 1 912 -313 691 -161 564 -145 657 -7
-rån 330 -94 118 -19 91 -53 121 -22
-skadegörelse 8 828 -1 489 3 066 -899 2 431 -546 3 331 -45
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 29 -2 7 -7 12 4 10 1
-misshandel 6 990 -51 2 444 59 2 101 -139 2 445 29
-våldtäkt 244 98 45 3 46 8 153 87
-rattfylleri 4 011 -962 1 344 -317 1 224 -282 1 443 -363
-narkotikabrott 4 514 391 1 615 255 1 312 56 1 587 80
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – mars 2010 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Mars 2010 Förändring Januari 2010 Förändring Februari 2010 Förändring Mars 2010 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 128 690 20 553 44 481 8 762 44 288 7 327 39 921 4 464
Fartbegränsningsöverskridning 1) 84 560 19 335 30 702 7 673 28 704 7 159 25 154 4 503
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/01/polrik_2010_01_2010-04-16_tie_001_sv.html