Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Utveckling av vissa brottstyper i januari – juni 2006-2010

  2006 2007 2008 2009 2) 2010 2)
ALLA BROTT 1) 193 149 206 390 207 615 207 571 204 369
A Egendomsbrott 111 667 117 747 119 020 118 202 114 571
Inbrott 20 807 20 827 18 980 18 164 17 586
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 6 977 6 936 6 324 5 593 4 916
Rån 828 839 790 831 719
-grovt rån 78 107 85 107 84
Skadegörelse 21 997 25 509 26 890 24 452 23 052
-grov skadegörelse 127 107 108 94 108
Förskingring 1 563 1 524 1 584 1 558 1 545
-grov förskingring 102 110 119 146 148
Bedrägeri 5 818 6 522 7 305 8 818 7 921
-grovt bedrägeri 387 309 467 640 496
B Brott mot liv och hälsa 15 209 17 466 17 839 17 154 17113
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 50 56 67 64 56
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 143 176 202 195 166
Misshandel 14 014 16 193 16 530 15 820 15 962
-grov misshandel 1 023 1 236 1 134 1 150 1 033
C Sexualbrott 1 415 1 210 1 247 1 153 1 265
Sexuellt utnyttjande av barn 475 546 650 618 588
Våldtäkt 249 386 366 330 458
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 5 860 6 500 6 959 6 864 6 743
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 796 845 974 901 868
-riktat mot polispersonal 738 764 838 838 777
Hindrande av tjänsteman 1 081 1 123 1 235 1 086 1 066
-riktat mot polispersonal 1 059 1 092 1 203 1 053 1 049
E Vissa trafikbrott 29 027 31 606 29 690 27 223 26 137
Rattfylleri 12 225 13 522 12 720 11 666 10 171
-grovt rattfylleri 6 968 7 419 6 843 6 208 5 448
F Övriga brott 29 971 31 861 32 860 36 975 38 540
Narkotikabrott 6 819 7 332 7 409 8 664 9 297
-grovt narkotikabrott 375 282 359 386 480
Brott mot alkohollagen 1 418 1 691 1 610 1 882 2 104
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 och 2010 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2010, Utveckling av vissa brottstyper i januari – juni 2006-2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/02/polrik_2010_02_2010-07-16_tau_001_sv.html