Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.10.2010

Rattfyllerierna och rånen minskade under januari–september 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–september år 2010 kännedom om totalt 330 000 brott, vilket är 6 600 fall (2 procent) färre än året innan. Dessutom bokfördes 383 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Kajanaland (9 %) och minskade i Päijänne-Tavastland (12 %) och på Åland (25 %). 188 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är 6 600 fall, dvs. tre procent färre än år 2009. Polisen fick kännedom om 27 000 brott mot liv och hälsa, dvs. lika många som året innan.

Antalet brott i januari-september 2009–2010

Antalet brott i januari-september 2009–2010

Antalet rattfyllerier fortsätter alltjämt att minska. Det är nu som lägst sedan mitten av 1990-talet. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 10 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 11 procent från året innan. Sammanlagt avslöjades 16 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med år 2009.

1 200 rån anmäldes, vilket är 10 procent färre än året innan. Antalet är det lägsta under 2000-talet.

Under januari–september 2010 anmäldes 648 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 505. Ökningen beror på att en händelsekedja omfattande flera delgärningar registrerats i en enskild polisanmälan. Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–september uppgått till i medeltal 505.

Polisen fick kännedom om 25 000 misshandelsbrott, vilket är en procent fler än år 2009. Antalet fall av grov misshandel minskade däremot med 8 procent. 1 500 sådana fall avslöjades.

15 000 narkotikabrott registrerades, dvs. 10 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med 35 procent. 791 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier minskade efter att ha ökat under flera år i rad. Under januari–september år 2010 uppgick deras antal till 12 000, dvs. 8 procent färre än året innan.

Antalet skadegörelser har minskat under de senaste åren. Nu avslöjades 37 000 sådana fall, dvs. 5 procent färre än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början på år 2010 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.

Antalet brott av viss typ i januari –september samt i juli, augusti och september2010 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-September 2010 Förändring Julil 2010 Förändring Augusti 2010 Förändring September 2010 Förändring
ALLA BROTT 1) 329 586 -6 593 40 442 -3 125 42 408 -544 40 140 -522
-inbrott 29 064 -1 429 3 587 -463 3 971 -124 3 864 -210
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 8 714 -769 1 267 39 1 277 -114 1 241 -14
-rån 1 162 -135 145 -14 160 8 156 -9
-skadegörelse 37 334 -2 078 4 537 -315 4 970 -357 4 682 85
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 86 5 12 2 13 8 6 -4
-misshandel 24 718 205 3 064 133 2 875 -39 2 443 -130
-våldtäkt 648 143 65 - 64 4 75 9
-rattfylleri 16 429 -1 963 2 228 -195 1 988 -333 2 105 4
-narkotikabrott 15 025 1 331 1525 -70 1 766 72 1 797 241
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari –september samt i juli, augusti och september 2010 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

  Januari-September 2010 Förändring Julil 2010 Förändring Augusti 2010 Förändring September 2010 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 383 024 23 119 42 738 -1 555 42 180 -2 152 43 447 -2 315
Fartbegränsningsöverskridning 1) 253 523 19 335 30 271 -459 28 772 -1 341 26 891 -2 335
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/03/polrik_2010_03_2010-10-18_tie_001_sv.html