Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.1.2011

Rattfyllerierna och rånen minskade under januari–december 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–december år 2010 kännedom om totalt 432 000 brott, vilket är 8 500 fall (2 procent) färre än året innan. Dessutom bokfördes 504 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Norra Karelen (8 %) och minskade i Päijänne-Tavastland (13 %) och på Åland (22 %). Antalet egendomsbrott uppgick till 247 000, vilket är 8 200 fall, dvs. tre procent färre än år 2009. Polisen fick kännedom om 36 000 brott mot liv och hälsa, dvs. lika många som året innan.

Antalet brott i januari-december 2009–2010

Antalet brott i januari-december 2009–2010

Antalet rattfyllerier fortsätter alltjämt att minska. Det är nu som lägst sedan mitten av 1990-talet. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 9 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 11 procent från året innan. Sammanlagt avslöjades 21 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med år 2009.

Antalet anmälda rån uppgick till 1 500, vilket är 7 procent färre än året innan. Antalet är det lägsta under 2000-talet.

Under januari–december 2010 anmäldes 822 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 668. Ökningen beror på att en händelsekedja omfattande flera delgärningar registrerats i en enskild polisanmälan. Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–december uppgått till i medeltal 655.

Polisen fick kännedom om 33 000 misshandelsbrott, vilket är en procent fler än år 2009. Antalet fall av grov misshandel minskade däremot med 5 procent – 2 000 sådana fall avslöjades.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 20 000, dvs. 7 procent fler än under motsvarande period året innan. Straffbart bruk av narkotika utgör den största gruppen av narkotikabrott – 12 000 sådana fall avslöjades. Antalet grova narkotikabrott ökade med en femtedel – 1 100 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier minskade efter att ha ökat under flera år i rad. Under januari–december år 2010 uppgick deras antal till 16 000, vilket är 9 procent färre än året innan.

Antalet skadegörelser har minskat under de senaste åren. Nu avslöjades 49 000 sådana fall, dvs. 3 procent färre än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början på år 2010 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.

Antalet brott av viss typ i januari –december samt i oktober, november och december 2010 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-December 2010 Förändring Oktober 2010 Förändring November 2010 Förändring December 2010 Förändring
ALLA BROTT 1) 431 959 -8 479 38 447 800 33 414 -737 28 148 -2 523
-inbrott 38 516 -2 166 3 805 -182 3 240 -137 2 324 -507
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 11 158 -1 038 1 082 -84 783 -92 587 -112
-rån 1 531 -119 159 27 145 32 95 -32
-skadegörelse 49 144 -1 554 4 795 609 3 708 107 3 137 -226
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 112 -3 10 -1 10 2 7 -10
-misshandel 32 936 201 2 891 240 2 486 -154 2 372 -177
-våldtäkt 822 154 65 - 75 23 50 -
-rattfylleri 21 162 -2 236 1 873 -36 1 544 -141 1 352 -138
-narkotikabrott 19 653 1 248 1700 117 1 511 -15 1 142 -236
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari –december samt i oktober, november och december 2010 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

  Januari-December 2010 Förändring Oktober 2010 Förändring November 2010 Förändring December 2010 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 503 903 15 134 39 654 -5 354 40 635 -2 907 40 288 210
Fartbegränsningsöverskridning 1) 335 255 12 390 25 667 -4 617 27 482 -2 898 28 556 590
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/04/polrik_2010_04_2011-01-17_tie_001_sv.html