Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Kommunal parkeringsövervakning 2012

Korrigerad 22.1.2014. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
Stad Betalnings-
anmaningar
Därav
utfärdade
av polisen
Betalnings-
föreläggande
Betalnings-
förelägganden
som gått till
utmätning
Betalnings- förelägganden som hänför sig till flyttnings- och förvaringskostnader
SUMMA 719 736 11 149 182 479 75 240 30
Björneborg 18 968 69 4 902 2 167  -
Borgå 14 993 114 4 428 1 524  -
Esbo 30 811 645 7 923 6 524  -
Helsingfors 211 080 2 773 45 876 19 757  -
Hyvinge 11 143 30 1 961 503  -
Idensalmi 4 260  - 1 273 449  -
Imatra 2 598 33 396 110 7
Jakobstad 3 910  - 215  -  -
Joensuu 15 808 166 3 945 4 152  -
Jyväskylä 26 195 116 6 484 3 094  -
Kajana 4 901 33 1 416 389  -
Kangasala 5 837 314 1 008 195  -
Karleby 16 585 2 4 725 786  -
Kervo 3 974 10 1 408 524  -
Kotka 8 448 30 1 550 664  -
Kouvola 13 701 31 2 939 825  -
Kuopio 23 935 123 5 988 2 631  -
Lahtis 19 146 153 6 050 2 714  -
Lojo 6 446 13 1 831 367  -
Mariehamn 4 840 24  -  -  -
Nokia 3 660 1 918 276  -
Nyslott 4 676 73 1 041 323  -
Nådendal 1 622 77 418 158  -
Raumo 9 218 43 1 826 399  -
Reso 406 31  -  -  -
Riihimäki 6 467 16 1 267 624  -
Rovaniemi 13 081 219 3 234 1 169  -
S:t Michel 14 872 264 2 935 634  -
Seinäjoki 8 307 15 2 313 693  -
Siilinjärvi 5 578  - 986 353  -
Tammerfors 59 518 292 19 045 6 317  -
Tavastehus 11 817 366 3 103 1 235  -
Torneå 3 280 13 548 140  -
Träskända 6 436 6 1 798 597  -
Uleåborg 22 353 315 5 518 2 263  -
Vanda 34 339 1 114 11 300 6 873  -
Varkaus 2 475 9 626 200  -
Vasa 17 077 85 4 993 1 672  -
Villmanstrand 11 326 66 1 779 754  -
Åbo 35 649 3 465 14 513 3 185 23

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2012, Tabellbilaga 3. Kommunal parkeringsövervakning 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_003_sv.html