Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.4.2013

Antalet bedrägerier ökade under januari–mars 2013

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–mars 2013 kännedom om totalt 88 700 brott, vilket var 1 900 fall (två procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 47 300, vilket var 600 fall, dvs. en procent, färre än år 2012. Polisen fick kännedom om 8 400 brott mot liv och hälsa, vilket var åtta procent färre än året innan. Dessutom bokfördes 121 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under januari–mars 2000–2013

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under januari–mars 2000–2013

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under januari–mars under 2000-talet. Under första kvartalet 2013 uppgick antalet bedrägerier till 5 500, vilket är 15 procent fler än året innan. Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–mars uppgått till i genomsnitt 3 600. Antalet grova bedrägerier uppgick till 276 under de tre första månaderna år 2013, vilket är en tredjedel fler än under motsvarande period året innan. Polisen har under 2000-talet fått kännedom om i genomsnitt 188 grova bedrägerier per år.

Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 1 560, vilket är 30 fall (två procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet grova betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 20. Under 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier under januari–mars i genomsnitt varit 916.

Antalet bokförda misshandelsbrott uppgick till 8 000 under januari–mars 2013, medan motsvarande siffra för året innan var 8 600. Under perioden 2003–2012 anmäldes i genomsnitt 7 100 misshandelsbrott under januari–mars. Jämfört med året innan minskade antalet fall av grov misshandel med två procent. Dessa uppgick till 455, medan genomsnittet för åren 2003–2012 var 489.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 1 120, vilket är 26 procent färre än året innan. Dessa brott har under första kvartalet åren 2003–2012 i genomsnitt uppgått till 2 750.

Antalet rattfyllerifall har under de senaste åren varit nästan oförändrat. Totalt uppgick rattfyllerierna till 3 900. Jämfört med första kvartalet förra året minskade antalet grova rattfyllerier med 11 procent, medan övriga rattfyllerier ökade med två procent. Under de senaste tio åren var antalet rattfyllerier i genomsnitt 4 900 under januari–mars.

Antalet anmälda rån var 336, vilket var sju procent färre än året innan. Under de senaste tio åren var antalet rån i genomsnitt 387 under januari–mars.

Under första kvartalet 2013 anmäldes 192 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 334. Antalet våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt varit 169 under januari–mars. Polisen fick kännedom om 364 sexuella utnyttjanden av barn, medan genomsnittet för januari–mars under de senaste tio åren är 285. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 5 600, dvs. 16 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med 13 procent – 288 sådana fall avslöjades.

Antalet skadegörelser var 13 procent färre än genomsnittet för de senaste tio åren. Nu avslöjades 8 700 skadegörelser, vilket är lika många som året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen (bara på finska).

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte i någon större utsträckning på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i januari–mars samt i januari, februari och mars 2013 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Mars 2013 Förändring Januari 2013 Förändring Februari 2013 Förändring Mars 2013 Förändring
ALLA BROTT 1) 88 717 -1 869 30 274 -1 496 29 192 1 938 29 251 -2 311
  - inbrott 6 135 -552 2 086 -223 2 033 73 2 016 -402
  -olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 1 117 -395 409 -114 348 -106 360 -175
  -rån 336 -25 109 -16 100 5 127 -14
  -skadegörelse 8 674 7 2 879 -446 3 021 570 2 774 -117
  -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 23 -1 11 -1 7 -1 5 1
  -misshandel 7 981 -658 2 758 -354 2 586 7 2 637 -311
  -våldtäkt 192 -142 51 -132 72 - 69 -10
  -rattfylleri 3 890 -209 1 205 -172 1 258 30 1 427 -67
  -narkotikabrott 5 629 778 1 949 312 1 867 291 1 813 175
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet brott av viss typ i januari –mars samt i januari, februari och mars 2013 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Mars 2013 Förändring Januari 2013 Förändring Februari 2013 Förändring Mars 2013 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 121 032 8 784 54 734 13 076 32 780 -2 703 33 518 -1 589
  - fartbegräns-
   ningsöver-
   skridning 1)
85 958 14 062 43 090 14 938 21 855 -694 21 013 -182
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013, 1:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/01/polrik_2013_01_2013-04-15_tie_001_sv.html