Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.10.2013

Antalet bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier ökade under januari–september 2013

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–september 2013 kännedom om totalt 321 800 brott, vilket är 6 700 fall (2 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 182 200, dvs. 1 000 fall färre än under motsvarande period år 2012. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 28 100, vilket är 2 800 fall (9 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 342 700 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under januari-september 2000–2013

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under januari-september 2000–2013

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet under referensperioden januari–september. Under januari–september 2013 uppgick antalet bedrägerier till 16 800, vilket är 6 procent fler än året innan. Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–september uppgått till i medeltal 11 000. Antalet grova bedrägerier uppgick till 920 under januari–september 2013, vilket är 14 procent fler än under motsvarande period året innan.

Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 5 900 under januari–september, vilket är 1 300 fall (27 procent) fler än under motsvarande period året innan. Nittioåtta grova betalningsmedelsbedrägerier avslöjades, vilket är 13 fall fler än under motsvarande period året innan. Under 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier under januari–september i genomsnitt varit 3 100.

Antalet anmälda rån var 1 140 under januari–september, vilket var 9 procent färre än året innan. Under de senaste tio åren har i genomsnitt 1 300 rån kommit till kännedom under januari–september.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 6 200, vilket är 11 procent färre än under januari–september året innan. Sedan början av 2000-talet har antalet dylika fall minskat till en tredjedel.

Under januari–september uppgick antalet skadegörelser till 33 000, vilket är 3 procent färre än året innan. Antalet skadegörelser var 14 procent färre än genomsnittet för januari–september under de senaste tio åren.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 26 200 under januari–september 2013, medan motsvarande siffra för året innan var 28 800. Under perioden 2003–2012 anmäldes i genomsnitt 24 800 misshandelsbrott under januari–september. Jämfört med året innan minskade antalet fall av grov misshandel med något mer än en procent, 1 380 sådana fall avslöjades. Under januari–september 2003–2012 avslöjades årligen i genomsnitt 1 630 fall av grov misshandel.

Under januari–september 2013 anmäldes 750 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 809. Antalet våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till 580 under januari–september. Polisen fick kännedom om 1 290 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. 9  procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet fall av sexuella utnyttjanden av barn som kommit till kännedom har ökat betydligt under de senaste åren. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Under januari–september 2013 kom totalt 13 800 rattfyllerifall till kännedom, vilket är 1 090 fall (7 procent) färre än under motsvarande period året innan. Något över hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 12 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 2 procent. Under de senaste tio åren har antalet rattfyllerifall i genomsnitt uppgått till 18 700 under januari–september.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 16 900, dvs. 10 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med 4 procent, 820 sådana fall avslöjades.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen (bara på finska).

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte i någon större utsträckning på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i juli, augusti och september samt under januari-september 2013 och förändring jämfört med motsvarande period året

Brott Juli Augusti September Januari-september
2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring
Alla brott 1) 40 986 -1 062 40 787 -1 363 38 411 2 078 321 785 -3 452
Inbrott 3 316 -497 3 280 -464 3 060 -183 24 292 -2 715
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 1 011 -67 958 -26 912 35 6 249 -782
Rån 158 16 140 -10 147 -1 1 138 -118
Skadegörelse 4 869 232 4 302 -366 3 754 -80 32 985 -847
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 10 6 5 -1 12 2 74 10
Misshandel 3 104 -368 2 897 -82 2 697 -278 26 199 -1 788
Våldtäkt 110 4 89 -20 113 36 750 -68
Rattfylleri 1 697 -307 1 664 -162 1 743 -97 13 827 -1 148
Narkotikabrott 1 746 -1 1 933 115 2 129 257 16 937 1 705
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i juli, augusti och september samt under januari-september 2013 och förändring jämfört med motsvarande period åre

Brott Juli Augusti September Januari-september
2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 37 447 -236 38 829 -1 935 39 299 1 899 342 732 4 656
-fartbegränsningsöverskridning 1) 28 197 1 695 28 384 65 25 205 1 524 243 679 18 261
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/03/polrik_2013_03_2013-10-14_tie_001_sv.html