Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-december 2009-2013 (preliminär uppgift)

Brott 2009 2010 2011 2012 2013
Alla brott 1) 440 438 431 959 457 147 424 835 424 434
A. Egendomsbrott 255 384 247 173 259 648 237 422 240 359
Inbrott totalt 40 682 38 516 39 686 35 130 32 529
Inbrott i bostad 6 499 6 456 6 677 6 294 5 763
- i fritidsbostadshus - 1 526 1 816 1 479 1 794
- i annan bostad 6 499 4 930 4 861 4 815 3 969
Inbrott i affärslokal 4 476 4 088 4 532 4 010 3 837
Inbrott i motorfordon 15 005 13 489 13 829 10 741 9 586
Annan stöld genom olovligt intrång 14 702 14 483 14 648 14 085 13 343
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 12 196 11 158 11 971 8 813 7 960
- tillgrepp av motorfordon 1 521 1 408 1 531 1 112 1 061
- olovligt brukande av motorfordon 984 910 937 840 744
- grovt olovligt brukande av motorfordon 3 2 - 2 1
- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 9 645 8 802 9 483 6 840 6 134
- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 43 36 20 19 20
Rån 1 650 1 531 1 634 1 648 1 531
- grovt rån 221 157 206 217 199
Skadegörelse 50 698 49 144 55 024 44 373 43 371
- grov skadegörelse 212 240 220 239 259
Förskingring 3 205 3 298 3 229 3 272 3 564
- grov förskingring 278 325 290 373 352
Bedrägeri 17 386 15 741 17 786 20 835 22 751
- grovt bedrägeri 987 953 1 142 1 033 1 096
B. Brott mot liv och hälsa 35 572 35 563 42 571 40 460 37 861
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 115 112 114 91 100
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 370 310 311 354 268
Misshandel 32 735 32 936 39 855 37 857 35 355
- grov misshandel 2 121 2 006 2 078 1 884 1 809
C. Sexualbrott 2 222 2 424 3 008 3 576 3 329
Sexuellt utnyttjande av barn 1 078 1 106 1 459 1 590 1 673
Våldtäkt 668 822 989 1 020 977
D. Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 14 013 13 549 14 352 14 375 13 649
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 710 1 683 1 947 1 857 1 685
- riktat mot polispersonal 1 590 1 502 1 764 1 684 1 542
Hindrande av tjänsteman 2 259 2 161 2 300 2 182 1 914
- hindrande riktat mot polispersonal 2 191 2 109 2 258 2 129 1 879
E. Vissa trafikbrott 56 489 53 266 53 996 47 960 45 248
Rattfylleri 23 398 21 162 21 500 19 166 18 053
- grovt rattfylleri 12 304 11 246 11 409 10 351 9 029
F. Övriga brott 76 758 79 984 83 572 81 042 83 988
Narkotikabrott 18 405 19 653 20 243 20 041 22 604
- grovt narkotikabrott 883 1 071 1 024 1 020 1 226
Alkoholbrott/Alkoholförseelse 3 529 4 042 5 092 4 598 4 566
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013, 4:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.01.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-december 2009-2013 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/04/polrik_2013_04_2014-01-17_tau_001_sv.html