Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.7.2014

Antalet brott minskade något under januari–juni 2014

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–juni 2014 kännedom om totalt 200 900 brott, vilket är 1 300 fall (0,6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 115 900, vilket är 4 100 fall (3,7 procent) fler än år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 17 000, vilket är 1 800 fall (9,6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 189 100 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Brott och äventyrande av trafiksäkerheten 2009–2014

Brott och äventyrande av trafiksäkerheten 2009–2014
Fortkörningar under slutet av år 2012 har felaktigt bokförts på början av år 2013

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet. Under januari–juni 2014 uppgick antalet bedrägerier till 11 800, vilket är 2,9 procent fler än året innan. Under tidigare år på 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–juni uppgått till i medeltal 7 300. Under januari–juni 2014 uppgick antalet grova bedrägerier till 630, vilket är 9 procent fler än året innan.

Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 3 800 under januari–juni 2014, vilket är 100 fall (2,5 procent) färre än året innan. Antalet grova betalningsmedelsbedrägerier som avslöjades uppgick till 61, dvs. 14 fall färre än året innan. Under tidigare år på 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier under januari–juni i genomsnitt varit 2 000.

Antalet anmälda rån var 800, dvs. 16,8 procent fler än under januari–juni 2013, men lika många som i genomsnitt under de senaste tio åren.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 3 500, vilket var 4,2 procent fler än under januari–juni 2013. Sedan början av 2000-talet har antalet dylika fall minskat med en tredjedel.

Under januari–juni 2014 uppgick antalet skadegörelser till 21 100, dvs. 4,9 procent fler än ett år tidigare. Under tidigare år på 2000-talet har antalet skadegörelser under januari–juni i genomsnitt varit 23 200.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 16 000 under januari–juni 2014, vilket var 1 650 fall (9,3 procent) färre än under motsvarande period året innan. Under tidigare år på 2000-talet har antalet misshandelsbrott under januari–juni uppgått till i medeltal 15 300. Jämfört med januari–juni 2013 minskade antalet fall av grov misshandel med 8,6 procent – 800 sådana fall avslöjades. 

Under januari–juni 2014 anmäldes 490 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 440. Antalet våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till 380 under januari–juni. Polisen fick kännedom om 740 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. 24,9 procent färre än året innan. Antalet avslöjade fall av sexuellt utnyttjande av barn har under de senaste åren ökat betydligt. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Under januari–juni 2014 kom totalt 8 600 rattfyllerifall till kännedom, vilket är 1,4 procent färre än under motsvarande period året innan. Något under hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 7,9 procent och antalet övriga rattfyllerifall ökade med 5,2 procent. Under de senaste tio åren har antalet rattfyllerifall i genomsnitt uppgått till 11 400 under januari–juni.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 10 200, dvs. 8,9 procent färre än året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med 8,6 procent – 580 sådana fall avslöjades.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen (bara på finska).

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte i någon större mån på jämförbarheten av brott. Av de vanligaste brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i april, maj och juni samt under januari-juni 2014 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Brott April Maj Juni Januari-juni
2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring
Alla brott 1) 33 393 630 36 306 -3 065 35 855 -3 859 200 899 -1 310
Inbrott 2 764 309 2 995 -56 3 082 60 16 234 1 563
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 590 56 760 -107 795 -56 3 505 140
Rån 123 23 174 58 144 -11 801 115
Skadegörelse 3 710 684 3 611 -537 3 300 -836 21 070 978
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 7 1 7 1 12 - 52 4
Misshandel 2 596 15 2 925 -447 2 749 -625 16 002 -1 648
Våldtäkt 83 10 75 -1 95 15 486 49
Rattfylleri 1 332 8 1 654 -20 1 844 -48 8 580 -125
Narkotikabrott 1 764 -71 1 663 -133 1 685 -33 10 185 -989
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i april, maj och juni samt under januari-juni 2014 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Brott April Maj Juni Januari-juni
2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring 2014 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 32 015 -5 983 32 544 -3 579 29 432 -2 518 189 130 -38 137
-fartbegränsningsöverskridning 1) 21 639 -5 529 23 496 -2 537 20 764 -1 956 129 853 -32 035
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/02/polrik_2014_02_2014-07-11_tie_001_sv.html