Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Utbildningsstatistik slås samman (23.3.2021)
Förskoleundervisning och grundläggande utbildning statistik har sammanslagits med statistiken över studerande och examina. På den här sidan publicerades senast uppgifterna för år 2019 i november 2020. Mera information i nyheten Utbildningsstatistik sammanslås.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/index_sv.html