Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.2.2018

Den vanligaste totaltimlönen för löntagare 15 euro år 2016

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den vanligaste totallönen per avlönad timme 15 euro för löntagare år 2016. Totaltimlönerna omfattar utöver grundlöner och tabellöner alla tillägg, löner för övertid och naturaförmåner. Totaltimlönerna anges i bruttobelopp, dvs. utan avdrag för skatter eller andra avgifter.

Fördelning av totaltimlönerna för löntagare år 2016

Fördelning av totaltimlönerna för löntagare år 2016

Källa: Lönestrukturstatistik 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (184,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2016/pra_2016_2018-02-19_tie_001_sv.html