Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Presidentval förrättas genom direkt folkval vart sjätte år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över presidentvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Presidentval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser. Mer detaljerade uppgifter om valen finns på Statistikcentralens webbsidor beträffande presidentvalet (statistiken efter ämnesområde, sedan år 1995) och på statistiktjänsten StatFin sedan år 1994. Statistikcentralen får primärmaterialet för valstatistiken ur justitieministeriets valdatasystem för vars tekniska tillämpning Tieto Oyj ansvarar. Statistikcentralens valdatasystem omfattar två valfiler: regionfil och kandidatfil.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Presidentval [e-publikation].
ISSN=2242-3680. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pvaa/meta_sv.html