Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Presidentval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Över hälften av väljarna förhandsröstade
3.4.2018
Korrigering 5.4.2018. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Beskrivning: Presidentval förrättas genom direkt folkval vart sjätte år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över presidentvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Presidentval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kandidater, partier, presidentval, röstning, rösträtt, val, valdeltagande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om kvinnors och mäns röstning i första och andra omgången i presidentvalet 2012 har korrigerats i databastabellerna
28.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Presidentval [e-publikation].
ISSN=2242-3680. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pvaa/index_sv.html