Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.4.2018

Över hälften av väljarna förhandsröstade

Korrigering 5.4.2018. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Statistikcentralen publiceras uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i första omgången av presidentvalet 2018. I den första omgången av presidentvalet år 2018 var valdeltagandet bland finska medborgare som är bosatta i Finland 69,9 procent. Över hälften av väljare röstade på förhand, dvs. 52,5 procent. Valdeltagandet minskade från första valomgången i föregående presidentval med 2,9 procentenheter. Detaljerade uppgifter om röstning och väljarnas bakgrund finns i översikten: Väljarna i presidentvalet 2018.

Uppgifter om dem som röstat på valdagen erhölls från 134 kommuner, varav uppgifter om alla röstningsområden erhölls från 79 kommuner. Sammanlagt erhölls uppgifter från 607 röstningsområden i Fastlandsfinland. Dessa röstningsområden täckte 38,3 procent av de röstberättigade i valet.

Valdeltagande och förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) i första valomgången i presidentvalen 1994–2018, 1:a valet (%)

Valdeltagande och förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) i första valomgången i presidentvalen 1994–2018, 1:a valet (%)

Av de röstberättigade bosatta i Finland förhandsröstade 1 559 488, dvs. 36,7 procent av alla röstberättigade. Av de röstberättigade pensionärerna förhandsröstade 51,3 procent. I övriga grupper med huvudsaklig verksamhet var andelen förhandsröstande av de röstberättigade under nivån för alla förhandsröstande. Av alla förhandsröstande var 44,1 procent sysselsatta och 43,8 procent pensionärer.

Andel förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) av röstberättigade i grupper för huvudsaklig verksamhet i presidentvalet 2018, 1:a valet (%)

Andel förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) av röstberättigade i grupper för huvudsaklig verksamhet i presidentvalet 2018, 1:a valet (%)

De aktivaste förhandsröstande i hela landet var 74-åringarna (59,0 %), relativt sett minst förhandsröstande fanns det i gruppen med 18-åringar (18,4 %). I de röstningsområden från vilka den uppgiften var tillgänglig var valdeltagandet högst i gruppen 70-åringar, både när det gäller förhandsröstning och röstning på valdagen, dvs. 82,3 procent. Av befolkningen under 90 år fanns det lägsta valdeltagandet bland 20-åringar, 46,2 procent.

Förhandsröstande i hela landet och alla väljare i områden (finska medborgare bosatta i Finland) efter kön och ålder i presidentvalet 2018, 1:a valet (%)

Förhandsröstande i hela landet och alla väljare i områden (finska medborgare bosatta i Finland) efter kön och ålder i presidentvalet 2018, 1:a valet (%)

Statistikcentralens valresultattjänster

Närmare uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst.

Webbtjänsten med valkartor

Tabeller i databaser


Källa: Presidentvalet 2018, Översikt över röstningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (582,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 3.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Presidentval [e-publikation].
ISSN=2242-3680. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pvaa/2018/pvaa_2018_2018-04-03_tie_001_sv.html