Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifter om kvinnors och mäns röstning i första och andra omgången i presidentvalet 2012 har korrigerats i databastabellerna

1:a omgången

I det valmaterial som Statistikcentralen fått av Justitieministeriet hade alla som röstade i Viljakkala röstningsområde i Ylöjärvi kommun på valdagen antecknats som kvinnliga röstande. I det korrigerade materialet röstade totalt 547 personer i Viljakkala röstningsområde på valdagen. Av dessa var 291 män.

I det valmaterial som Statistikcentralen fått av Justitieministeriet hade alla som röstade i Keituri röstningsområde i Virdois kommun på valdagen antecknats som kvinnliga röstande. I det korrigerade materialet röstade totalt 379 personer i Keituri röstningsområde på valdagen. Av dessa var 194 män.

2:a omgången

I det valmaterial som Statistikcentralen fått av Justitieministeriet hade alla som röstade i Toukari röstningsområde i Björneborgs stad på valdagen antecknats som kvinnliga röstande. I det korrigerade materialet röstade totalt 257 personer i Toukari röstningsområde på valdagen. Av dessa var 134 män.


Senast uppdaterad 28.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Presidentval [e-publikation].
ISSN=2242-3680. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pvaa/pvaa_2013-06-28_uut_001_sv.html