Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.8.2008

Volymen av påbörjade nybyggnadsarbeten minskade klart under
andra kvartalet

Under april-juni år 2008 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt 13,7 miljoner kubikmeter, vilket är omkring en femtedel mindre än året innan. Kubikvolymen för påbörjade affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader minskade med en tredjedel från föregående år. Jämfört med andra kvartalet år 2007 påbörjades byggnadsarbeten för 18 procent färre nya bostäder.

Under januari-juni 2008 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt 21,6 miljoner kubikmeter, dvs. en femtedel mindre än året innan. Under samma tid påbörjades byggnadsarbeten för drygt 14 000 nya bostäder, vilket är 13 procent mindre än under januari-juni året innan.

Påbörjade byggnader 2:a kvartalet och 1:a-2:a kvartalet 2008

  2:a kvart. 2008
mn m3
Förändring, 2:a kvart.
2007-2008, %
1:a-2:a kvart. 2008
mn m3
Förändring, 1:a-2:a kvart.
2007-2008, %
Alla byggnader 13,68 -22 21,56 -19
- bostadsbyggnader 4,14 -18 6,29 -13
- fritidsbostadshus 0,48 2 0,62 -3
- affärs- och kontorsbyggnader 2,35 -33 4,54 -27
- offentliga servicebyggnader 0,98 46 1,35 15
- industri- och lagerbyggnader 3,18 -33 5,37 -29
- lantbruksbyggnader 1,51 -27 2,04 -18
- övriga byggnader 1,04 3 1,35 0
Bostäder, antal 9 107 -18 14 138 -13

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 2:a kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2008/02/ras_2008_02_2008-08-29_tie_001_sv.html