Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.5.2009

Volymen av påbörjade nybyggnadsarbeten minskade med nästan hälften i början av året

Under januari-mars år 2009 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt 4,4 miljoner kubikmeter, vilket är bara ungefär hälften så mycket som för ett år sedan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader med undantag av offentliga servicebyggnader. Under det första kvartalet påbörjades byggnadsarbeten för totalt närmare 2 500 nya bostäder, dvs. volymen så gott som halverades jämfört med året innan.

Påbörjade byggnadsarbeten, 1:a kvartalet 2009

  1:a kvart. 2009
mn m3
Förändring, 1:a kvart.
2008-2009, %
Alla byggnader 4,37 -48
- bostadsbyggnader 1,03 -48
- fritidsbostadshus 0,12 -14
- affärs- och kontorsbyggnader 0,50 -77
- offentliga servicebyggnader 0,53 56
- industri- och lagerbyggnader 1,63 -45
- lantbruksbyggnader 0,35 -30
- övriga byggnader 0,22 -33
Bostäder, antal 2 490 -46

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 1:a kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Byggnads- och bostadsproduktion 2009, januari (pdf 348,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2009/01/ras_2009_01_2009-05-29_tie_001_sv.html