Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.8.2009

Volymen påbörjade nybyggnadsarbeten minskade rejält under början av året

Under januari-juni år 2009 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt ungefär 13 miljoner kubikmeter, vilket är 42 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för påbörjade affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader var bara något mindre än hälften av föregående års kubikvolym. Kubikvolymerna minskade också för alla andra typer av byggnader. Under januari-juni påbörjades byggnadsarbetena för 9 300 nya bostäder, vilket är nästan en tredjedel mindre än under motsvarande period året innan.

Under det andra kvartalet år 2009 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt 8,5 miljoner kubikmeter, dvs. klart mindre än för ett år sedan. Under samma tid påbörjades byggnadsarbetena för 6 700 nya bostäder, vilket är omkring en fjärdedel mindre än under april-juni året innan.

Byggstarter 2:a kvartalet och 1:a-2:a kvartalet 2009

  2:a kvart. 2009
mn m3
Förändring, 2:a kvart.
2008-2009, %
1:a-2:a kvart. 2009
mn m3
Förändring, 1:a-2:a kvart.
2008-2009, %
Alla byggnader 8,51 -41 13,22 -42
- bostadsbyggnader 2,74 -32 3,82 -36
- fritidsbostadshus 0,32 -27 0,45 -21
- affärs- och kontorsbyggnader 1,56 -40 2,08 -56
- offentliga servicebyggnader 0,44 -51 1,17 -5
- industri- och lagerbyggnader 1,42 -65 3,11 -56
- lantbruksbyggnader 1,40 -4 1,68 -14
- övriga byggnader 0,63 -33 0,90 -29
Bostäder, antal 6 710 -23 9 275 -31

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 2:a kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Byggnads- och bostadsproduktion 2009, februari (pdf 352,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2009/02/ras_2009_02_2009-08-28_tie_001_sv.html