Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2009

Nedgången i antalet byggstarter för bostäder avtog till 3 procent under juli-september

Under juli-september år 2009 påbörjades byggnadsarbeten för 6 500 nya bostäder, vilket är bara tre procent mindre än året innan. Antalet småhusbostäder minskade, men antalet påbörjade höghusbostäder var större än under juli-september året innan. Minskningen av kubikvolymen för påbörjade bostäder avtog till 13 procent. Under juli-september år 2009 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt 8,4 miljoner kubikmeter, vilket är en fjärdedel mindre än för ett år sedan.

Under januari-september 2009 påbörjades byggnadsarbeten för totalt drygt 22 miljoner kubikmeter, vilket är mer än en tredjedel mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för påbörjade affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader var ungefär hälften av föregående års kubikvolym. Byggstarterna för nya bostäder var nästan en fjärdedel färre jämfört med januari-september året innan.

Byggstarter 3:e kvartalet och 1:a-3:e kvartalet 2009

  3:e kvart. 2009
mn m3
Förändring, 3:e kvart.
2008-2009, %
1:a-3:e kvart. 2009
mn m3
Förändring, 1:a-3:e kvart.
2008-2009, %
Alla byggnader 8,40 -26 22,29 -35
- bostadsbyggnader 2,65 -13 6,39 -29
- fritidsbostadshus 0,32 -16 0,81 -15
- affärs- och kontorsbyggnader 1,36 -24 3,47 -47
- offentliga servicebyggnader 0,53 -50 1,78 -23
- industri- och lagerbyggnader 1,57 -49 4,91 -52
- lantbruksbyggnader 1,20 10 3,07 1
- övriga byggnader 0,77 -5 1,86 -11
Bostäder, antal 6 493 -3 15 485 -23

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 3:e kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Byggnads- och bostadsproduktion 2009, mars (pdf 144,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2009/03/ras_2009_03_2009-11-27_tie_001_sv.html