Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2010

Volymen påbörjade nybyggnadsarbeten minskade med en fjärdedel i fjol

Under år 2009 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt ungefär 31 miljoner kubikmeter, vilket är en fjärdedel mindre än året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader halverades och kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader minskade med drygt en tredjedel från året innan. Kubikvolymerna minskade också för alla andra typer av byggnader.

I fjol påbörjades byggnadsarbeten för 23 000 nya bostäder, vilket är två procent mindre än under år 2008.

Under det fjärde kvartalet år 2009 påbörjades byggnadsarbeten för totalt 7,5 miljoner kubikmeter, vilket är tre procent mindre än året innan. Antalet påbörjade bostäder fördubblades dock jämfört med oktober-december 2008.

Byggstarter 4:e kvartalet och 1:a-4:e kvartalet 2009

  4:e kvart.
2009
mn m3
Förändring,
4:e kvart.
2008-2009, %
1:a-4:e kvart. 2009
mn m3
Förändring,
1:a-4:e kvart.
2008-2009, %
Alla byggnader 7,50 -3 30,83 -26
- bostadsbyggnader 2,65 74 9,21 -13
- fritidsbostadshus 0,18 0 0,99 -13
- affärs- och kontorsbyggnader 1,67 -15 5,56 -35
- offentliga servicebyggnader 0,96 23 2,95 -4
- industri- och lagerbyggnader 1,20 -50 6,35 -49
- lantbruksbyggnader 0,43 -14 3,44 -3
- övriga byggnader 0,42 2 2,32 -7
Bostäder, antal 7 008 105 23 040 -2

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion,
som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 4:e kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Byggnads- och bostadsproduktion 2009, april (pdf 354,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 26.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2009/04/ras_2009_04_2010-02-26_tie_001_sv.html