Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-3/2011* 1-3/2010 1-3/2011* 1-3/2010 1-3/2011* 1-3/2010
Hela landet 8 920 9 325 6 814 7 497 857 1 162
Fasta Finland 8 914 9 264 6 808 7 426 853 1 148
Nyland 2 364 3 053 2 831 2 751 59 53
Huvudstadsregion 1 585 2 257 2 202 2 000 6 7
Östra Nyland . 102 . 117 . 13
Egentliga Finland 693 800 536 504 103 159
Satakunta 236 278 245 147 21 40
Egentliga Tavastland 826 181 195 229 29 23
Birkaland 721 746 612 1 119 59 72
Päijänne-Tavastland 184 421 226 81 51 52
Kymmenedalen 218 101 108 116 35 36
Södra Karelen 170 299 78 96 25 34
Södra Savolax 214 321 46 66 77 142
Norra Savolax 248 401 146 254 42 62
Norra Karelen 198 189 177 154 36 47
Mellersta Finland 313 312 306 251 58 113
Södra Österbotten 505 445 200 261 19 33
Österbotten 489 316 290 237 57 40
Mellersta Österbotten 108 277 48 59 20 12
Norra Österbotten 709 719 520 719 60 92
Kajanaland 111 98 75 63 24 36
Lappland 606 205 169 202 78 89
Åland 6 61 6 71 4 14

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/03/ras_2011_03_2011-05-31_tau_004_sv.html