Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-7/2011* 1-7/2010 1-7/2011* 1-7/2010 1-7/2011* 1-7/2010
Hela landet 26 691 25 399 21 207 19 870 3 043 3 695
Fasta Finland 26 590 25 229 21 090 19 742 2 997 3 629
Nyland 6 940 6 011 7 457 6 251 194 138
Huvudstadsregion 4 696 4 303 5 277 4 659 27 14
Östra Nyland . 539 . 460 . 42
Egentliga Finland 2 250 2 163 1 778 1 421 297 389
Satakunta 1 015 848 583 451 85 137
Egentliga Tavastland 1 268 932 510 549 75 86
Birkaland 2 101 1 811 2 062 2 258 187 261
Päijänne-Tavastland 717 894 579 584 147 140
Kymmenedalen 969 442 490 282 105 110
Södra Karelen 614 635 448 304 112 129
Södra Savolax 733 751 486 296 290 365
Norra Savolax 1 490 1 160 599 922 168 215
Norra Karelen 633 730 601 553 112 157
Mellersta Finland 1 150 1 424 1 189 983 224 326
Södra Österbotten 1 347 1 429 799 792 87 94
Österbotten 1 208 1 188 630 577 176 163
Mellersta Österbotten 283 597 219 283 58 38
Norra Österbotten 2 028 2 150 1 832 1 863 236 317
Kajanaland 317 286 193 206 126 143
Lappland 1 527 1 241 635 707 318 379
Åland 101 170 117 128 46 66

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/07/ras_2011_07_2011-09-23_tau_004_sv.html