Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-8/2011* 1-8/2010 1-8/2011* 1-8/2010 1-8/2011* 1-8/2010
Hela landet 30 390 28 455 24 178 22 440 3 509 4 124
Fasta Finland 30 266 28 270 23 994 22 296 3 460 4 048
Nyland 7 795 6 706 8 101 7 271 227 166
Huvudstadsregion 5 325 4 765 5 816 5 556 27 17
Östra Nyland . 599 . 520 . 46
Egentliga Finland 2 523 2 419 2 022 1 652 355 424
Satakunta 1 184 985 788 513 98 150
Egentliga Tavastland 1 310 1 031 546 610 84 96
Birkaland 2 607 2 204 2 587 2 394 222 299
Päijänne-Tavastland 866 996 610 654 178 157
Kymmenedalen 1 033 517 522 349 118 122
Södra Karelen 702 741 496 338 141 141
Södra Savolax 794 821 567 326 323 407
Norra Savolax 1 663 1 303 781 1 046 194 238
Norra Karelen 722 797 663 611 139 179
Mellersta Finland 1 342 1 588 1 406 1 168 259 348
Södra Österbotten 1 615 1 573 873 880 96 104
Österbotten 1 360 1 322 695 654 199 185
Mellersta Österbotten 343 621 261 291 63 40
Norra Österbotten 2 223 2 340 2 103 2 034 266 358
Kajanaland 455 369 206 221 142 161
Lappland 1 727 1 339 767 764 356 427
Åland 124 185 184 144 49 76

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/08/ras_2011_08_2011-10-25_tau_004_sv.html