Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-9/2011* 1-9/2010 1-9/2011* 1-9/2010 1-9/2011* 1-9/2010
Hela landet 34 709 31 962 27 691 25 557 4 061 4 613
Fasta Finland 34 576 31 762 27 498 25 403 4 011 4 522
Nyland 8 892 7 487 9 354 8 453 266 186
Huvudstadsregion 5 887 5 394 6 695 6 555 27 17
Östra Nyland . 674 . 598 . 55
Egentliga Finland 2 826 2 706 2 292 1 772 398 474
Satakunta 1 311 1 105 861 607 110 167
Egentliga Tavastland 1 527 1 279 655 653 108 113
Birkaland 3 022 2 699 3 028 2 770 271 344
Päijänne-Tavastland 1 017 1 084 699 738 209 177
Kymmenedalen 1 216 591 595 399 130 147
Södra Karelen 784 816 541 413 157 160
Södra Savolax 879 935 614 423 376 453
Norra Savolax 1 822 1 433 1 028 1 113 233 263
Norra Karelen 857 892 795 679 175 205
Mellersta Finland 1 503 1 737 1 606 1 231 299 371
Södra Österbotten 1 914 1 700 965 1 006 113 117
Österbotten 1 493 1 486 753 700 222 211
Mellersta Österbotten 391 658 317 337 67 42
Norra Österbotten 2 538 2 596 2 291 2 424 320 387
Kajanaland 499 396 215 234 155 178
Lappland 2 085 1 485 889 853 402 472
Åland 133 200 193 154 50 91

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/09/ras_2011_09_2011-11-29_tau_004_sv.html