Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-11/2011* 1-11/2010 1-11/2011* 1-11/2010 1-11/2011* 1-11/2010
Hela landet 40 808 38 673 32 234 31 357 4 806 5 469
Fasta Finland 40 655 38 409 32 010 31 192 4 753 5 367
Nyland 10 346 9 227 11 129 10 442 336 268
Huvudstadsregion 6 690 6 659 7 904 7 961 34 47
Östra Nyland . 768 . 674 . 67
Egentliga Finland 3 252 3 242 2 465 2 129 452 570
Satakunta 1 563 1 315 915 705 134 189
Egentliga Tavastland 1 711 1 448 818 786 136 159
Birkaland 3 715 3 232 3 541 3 702 323 403
Päijänne-Tavastland 1 225 1 226 903 837 246 206
Kymmenedalen 1 357 1 261 623 555 160 179
Södra Karelen 877 936 620 523 188 193
Södra Savolax 1 056 1 068 608 490 462 554
Norra Savolax 2 088 1 696 1 120 1 225 263 302
Norra Karelen 1 024 1 017 999 834 203 235
Mellersta Finland 1 772 2 057 1 772 1 596 352 411
Södra Österbotten 2 216 2 043 1 184 1 313 137 140
Österbotten 1 763 1 848 921 805 265 248
Mellersta Österbotten 569 732 347 387 76 54
Norra Österbotten 3 313 3 002 2 814 2 908 381 442
Kajanaland 558 479 278 255 171 200
Lappland 2 249 1 813 953 1 026 468 547
Åland 153 264 224 165 53 102

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/11/ras_2011_11_2012-01-27_tau_004_sv.html