Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2011, december

2011
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer