Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-2/2012* 1-2/2011* 1-2/2012* 1-2/2011* 1-2/2012* 1-2/2011*
Hela landet 3 532 5 471 2 945 3 636 407 499
Fasta Finland 3 527 5 459 2 943 3 624 406 489
Nyland 958 1 354 1 310 1 383 27 39
Huvudstadsregion 650 868 1 013 971 1 3
Egentliga Finland 282 474 94 430 53 64
Satakunta 136 91 72 128 11 10
Egentliga Tavastland 73 678 37 123 11 18
Birkaland 276 474 366 361 22 41
Päijänne-Tavastland 151 76 229 61 14 28
Kymmenedalen 110 155 27 67 17 16
Södra Karelen 48 116 13 17 18 18
Södra Savolax 131 157 60 11 53 53
Norra Savolax 136 235 86 120 22 26
Norra Karelen 84 96 57 110 17 10
Mellersta Finland 199 133 130 166 22 35
Södra Österbotten 315 335 114 124 20 6
Österbotten 122 381 132 164 18 24
Mellersta Österbotten 72 37 14 11 - 15
Norra Österbotten 297 424 133 235 33 42
Kajanaland 46 55 12 24 13 16
Lappland 92 189 57 89 35 28
Åland 5 12 2 12 1 10

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/02/ras_2012_02_2012-04-24_tau_004_sv.html