Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Byggnads- och bostadsproduktion 2012, mars

2012
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer