Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-4/2012* 1-4/2011 1-4/2012* 1-4/2011 1-4/2012* 1-4/2011
Hela landet 9 602 13 864 8 592 11 047 1 238 1 459
Fasta Finland 9 586 13 787 8 581 10 958 1 232 1 426
Nyland 2 782 3 591 3 233 4 461 95 96
Huvudstadsregion 1 936 2 261 2 343 3 082 4 7
Egentliga Finland 785 1 097 451 746 137 168
Satakunta 384 385 176 310 23 38
Egentliga Tavastland 197 1 049 98 295 31 47
Birkaland 634 1 153 902 891 85 101
Päijänne-Tavastland 418 401 370 321 38 72
Kymmenedalen 314 535 101 224 43 48
Södra Karelen 142 275 58 206 62 55
Södra Savolax 269 395 124 127 143 156
Norra Savolax 535 429 455 307 63 75
Norra Karelen 260 340 216 297 64 54
Mellersta Finland 431 515 467 574 87 102
Södra Österbotten 689 763 431 312 38 36
Österbotten 448 671 439 377 53 89
Mellersta Österbotten 142 164 66 105 9 30
Norra Österbotten 733 1 161 576 1 029 99 100
Kajanaland 158 152 112 87 50 49
Lappland 266 711 306 289 112 110
Åland 16 77 11 89 6 33

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/04/ras_2012_04_2012-06-21_tau_004_sv.html