Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 6/2012* Årsförändring% 1) 1-6/2012* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 5 501 -13 19 713 -18 36 869 -12
Bostadsbyggnader 1 571 -17 6 783 -12 12 553 -10
Fritidsbostadshus 95 -29 490 -13 989 -12
Affärs- och kontorsbyggnader 1 608 22 3 617 -19 5 870 -23
Offentliga servicebyggnader 389 -2 1 413 6 2 707 8
Industri- och lagerbyggnader 1 200 -34 4 120 -33 8 475 -13
Lantbruksbyggnader 235 -34 1 744 -21 3 403 -15
Övriga byggnader 404 -11 1 546 -7 2 872 -6
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2012, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/06/ras_2012_06_2012-08-28_tau_001_sv.html