Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-9/2012* 1-9/2011 1-9/2012* 1-9/2011 1-9/2012* 1-9/2011
Hela landet 28 719 36 038 24 414 28 330 3 519 4 216
Fasta Finland 28 622 35 874 24 366 28 116 3 491 4 150
Nyland 7 590 9 099 8 270 9 520 261 279
Huvudstadsregion 5 399 5 899 6 192 6 696 13 27
Egentliga Finland 2 390 2 951 1 492 2 332 323 407
Satakunta 1 158 1 332 581 867 100 114
Egentliga Tavastland 596 1 540 424 668 98 113
Birkaland 2 349 3 312 2 366 3 233 267 295
Päijänne-Tavastland 955 1 021 867 702 120 209
Kymmenedalen 855 1 219 458 578 107 133
Södra Karelen 745 795 366 497 155 161
Södra Savolax 747 913 489 544 366 395
Norra Savolax 1 288 1 881 1 246 1 081 172 235
Norra Karelen 874 895 883 830 154 183
Mellersta Finland 1 571 1 528 1 410 1 614 259 306
Södra Österbotten 1 529 1 974 1 147 982 113 122
Österbotten 1 369 1 539 964 767 196 228
Mellersta Österbotten 473 393 258 317 40 67
Norra Österbotten 2 708 2 873 2 194 2 472 270 336
Kajanaland 387 514 145 216 150 157
Lappland 1 039 2 096 806 896 340 410
Åland 97 164 48 214 28 66

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/09/ras_2012_09_2012-11-27_tau_004_sv.html