Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-2/2013* 1-2/2012* 1-2/2013* 1-2/2012* 1-2/2013* 1-2/2012*
Hela landet 3 831 4 118 3 619 3 644 366 472
Fasta Finland 3 831 4 107 3 619 3 637 366 469
Nyland 976 1 187 1 393 1 588 37 33
Huvudstadsregion 786 796 1 252 1 187 5 1
Egentliga Finland 276 289 118 103 37 53
Satakunta 133 145 45 73 15 11
Egentliga Tavastland 62 106 53 70 6 16
Birkaland 362 332 608 426 26 32
Päijänne-Tavastland 204 179 276 318 15 14
Kymmenedalen 260 110 106 27 20 17
Södra Karelen 128 53 46 15 7 22
Södra Savolax 350 162 45 62 38 65
Norra Savolax 177 137 119 86 22 23
Norra Karelen 80 88 162 54 15 23
Mellersta Finland 128 232 168 130 31 26
Södra Österbotten 136 322 115 117 5 23
Österbotten 127 124 78 129 19 20
Mellersta Österbotten 30 80 15 17 1 0
Norra Österbotten 273 405 136 349 25 35
Kajanaland 19 49 9 15 12 16
Lappland 109 107 127 58 35 40
Åland 1 11 0 7 0 3

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/02/ras_2013_02_2013-04-23_tau_004_sv.html