Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2022, januari

Publicerad: 20.6.2013

Kubikvolymen för bygglov ökade i april med nästan 40 procent från året innan

I april 2013 beviljades bygglov för totalt 4 miljoner kubikmeter, vilket är 39,5 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i april med 18,1 procent. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande ökade däremot med 80,6 procent från året innan. Den stora ökningen förklaras av att tidpunkten för beviljandet av bygglov för flera stora byggprojekt inföll i april.

Volymen inom nybyggnad minskade i april med nästan 11 procent jämfört med året innan

I april 2013 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 10,5 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade med 4,1 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med 16,2 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (287,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/04/ras_2013_04_2013-06-20_tie_001_sv.html