Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-7/2013* 1-7/2012 1-7/2013* 1-7/2012 1-7/2013* 1-7/2012
Hela landet 21 195 24 268 15 459 19 619 2 369 2 967
Fasta Finland 21 159 24 159 15 440 19 554 2 360 2 941
Nyland 5 333 6 447 5 063 6 681 179 202
Huvudstadsregion 3 869 4 620 3 682 4 831 13 8
Egentliga Finland 1 620 2 057 772 1 252 263 296
Satakunta 632 924 335 414 80 82
Egentliga Tavastland 501 484 319 354 74 83
Birkaland 1 818 1 990 1 630 1 881 156 220
Päijänne-Tavastland 675 759 771 685 110 95
Kymmenedalen 1 011 694 176 286 81 91
Södra Karelen 659 642 204 282 55 137
Södra Savolax 776 575 265 320 210 308
Norra Savolax 1 138 1 059 784 1 027 167 159
Norra Karelen 688 701 762 732 88 129
Mellersta Finland 967 1 299 888 1 041 179 220
Södra Österbotten 1 144 1 285 463 968 58 88
Österbotten 1 436 1 180 447 899 132 144
Mellersta Österbotten 351 403 235 199 27 34
Norra Österbotten 1 510 2 526 1 571 1 701 196 233
Kajanaland 222 302 171 126 97 120
Lappland 680 831 584 706 208 300
Åland 36 109 19 65 9 26

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/07/ras_2013_07_2013-09-20_tau_004_sv.html