Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-7/2013* 1-7/2012 1-7/2013* 1-7/2012 1-7/2013* 1-7/2012
Hela landet 21 195 24 268 15 459 19 619 2 369 2 967
Fasta Finland 21 159 24 159 15 440 19 554 2 360 2 941
Nyland 5 333 6 447 5 063 6 681 179 202
Huvudstadsregion 3 869 4 620 3 682 4 831 13 8
Egentliga Finland 1 620 2 057 772 1 252 263 296
Satakunta 632 924 335 414 80 82
Egentliga Tavastland 501 484 319 354 74 83
Birkaland 1 818 1 990 1 630 1 881 156 220
Päijänne-Tavastland 675 759 771 685 110 95
Kymmenedalen 1 011 694 176 286 81 91
Södra Karelen 659 642 204 282 55 137
Södra Savolax 776 575 265 320 210 308
Norra Savolax 1 138 1 059 784 1 027 167 159
Norra Karelen 688 701 762 732 88 129
Mellersta Finland 967 1 299 888 1 041 179 220
Södra Österbotten 1 144 1 285 463 968 58 88
Österbotten 1 436 1 180 447 899 132 144
Mellersta Österbotten 351 403 235 199 27 34
Norra Österbotten 1 510 2 526 1 571 1 701 196 233
Kajanaland 222 302 171 126 97 120
Lappland 680 831 584 706 208 300
Åland 36 109 19 65 9 26

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/07/ras_2013_07_2013-09-20_tau_004_sv.html