Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-9/2013* 1-9/2012 1-9/2013* 1-9/2012 1-9/2013* 1-9/2012
Hela landet 27 475 30 078 20 154 25 247 3 221 3 704
Fasta Finland 27 414 29 953 20 070 25 176 3 209 3 672
Nyland 7 392 7 749 6 998 8 416 246 266
Huvudstadsregion 4 994 5 402 4 908 6 196 15 13
Egentliga Finland 2 036 2 518 1 103 1 552 343 353
Satakunta 818 1 187 449 609 108 118
Egentliga Tavastland 582 629 360 475 85 98
Birkaland 2 500 2 516 2 001 2 527 246 280
Päijänne-Tavastland 781 963 842 914 142 123
Kymmenedalen 1 101 857 223 452 108 111
Södra Karelen 937 762 297 369 102 180
Södra Savolax 985 757 407 494 312 379
Norra Savolax 1 371 1 337 912 1 260 199 184
Norra Karelen 1 042 887 1 011 885 127 161
Mellersta Finland 1 163 1 601 1 087 1 420 231 268
Södra Österbotten 1 382 1 596 697 1 164 70 117
Österbotten 1 880 1 435 544 1 027 178 200
Mellersta Österbotten 416 556 260 258 37 40
Norra Österbotten 1 936 3 060 2 020 2 398 261 275
Kajanaland 256 387 182 146 138 149
Lappland 836 1 155 677 810 276 370
Åland 61 125 84 71 12 32

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/09/ras_2013_09_2013-11-27_tau_004_sv.html