Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-10/2013* 1-10/2012 1-10/2013* 1-10/2012 1-10/2013* 1-10/2012
Hela landet 30 736 33 765 22 570 28 292 3 591 4 105
Fasta Finland 30 673 33 634 22 484 28 221 3 579 4 066
Nyland 8 019 8 425 7 933 9 420 269 304
Huvudstadsregion 5 457 5 719 5 731 6 772 16 14
Egentliga Finland 2 192 2 876 1 257 1 946 372 391
Satakunta 945 1 768 497 702 116 128
Egentliga Tavastland 633 696 391 498 95 107
Birkaland 2 945 2 927 2 246 3 008 271 312
Päijänne-Tavastland 856 1 134 853 1 027 156 141
Kymmenedalen 1 204 909 235 462 118 126
Södra Karelen 1 020 882 305 401 131 203
Södra Savolax 1 023 813 415 535 340 422
Norra Savolax 1 457 1 608 938 1 327 222 200
Norra Karelen 1 097 976 1 080 950 148 172
Mellersta Finland 1 335 1 698 1 171 1 470 252 297
Södra Österbotten 1 659 1 711 850 1 291 84 125
Österbotten 2 354 1 605 646 1 159 199 223
Mellersta Österbotten 447 575 309 265 42 42
Norra Österbotten 2 299 3 309 2 407 2 762 308 308
Kajanaland 287 416 187 154 148 160
Lappland 900 1 304 764 844 308 405
Åland 63 131 86 71 12 39

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/10/ras_2013_10_2013-12-20_tau_004_sv.html