Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-11/2013* 1-11/2012 1-11/2013* 1-11/2012 1-11/2013* 1-11/2012
Hela landet 34 006 36 433 24 478 30 647 3 894 4 400
Fasta Finland 33 938 36 298 24 388 30 572 3 882 4 356
Nyland 9 304 9 135 8 885 10 341 297 329
Huvudstadsregion 6 493 6 182 6 556 7 505 18 15
Egentliga Finland 2 472 3 153 1 348 2 387 395 412
Satakunta 1 047 1 912 579 746 123 138
Egentliga Tavastland 896 754 557 514 123 114
Birkaland 3 078 3 097 2 410 3 298 301 339
Päijänne-Tavastland 894 1 246 865 1 181 165 157
Kymmenedalen 1 218 976 222 485 127 139
Södra Karelen 1 065 932 314 421 153 211
Södra Savolax 1 095 867 429 550 375 475
Norra Savolax 1 644 1 809 1 039 1 346 228 215
Norra Karelen 1 157 1 106 1 114 1 001 159 187
Mellersta Finland 1 444 1 773 1 242 1 587 277 311
Södra Österbotten 1 810 1 837 891 1 333 91 135
Österbotten 2 544 1 690 693 1 186 210 234
Mellersta Österbotten 488 687 309 275 44 45
Norra Österbotten 2 509 3 508 2 510 2 886 325 328
Kajanaland 298 445 187 168 152 166
Lappland 973 1 370 794 867 337 421
Åland 67 135 90 75 12 44

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/11/ras_2013_11_2014-01-24_tau_004_sv.html