Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1/2014* 1/2013* 1/2014* 1/2013* 1/2014* 1/2013*
Hela landet 1 613 1618 1 350 1312 154 147
Fasta Finland 1 612 1618 1 349 1312 153 147
Nyland 534 363 648 576 21 16
Huvudstadsregion 364 326 503 548 . 3
Egentliga Finland 112 151 39 25 18 17
Satakunta 48 73 89 11 8 4
Egentliga Tavastland 7 39 5 19 5 2
Birkaland 78 138 110 83 13 11
Päijänne-Tavastland 22 159 12 193 6 3
Kymmenedalen 14 32 12 24 6 14
Södra Karelen 231 5 26 2 1 2
Södra Savolax 9 295 7 16 11 9
Norra Savolax 64 54 36 6 7 5
Norra Karelen 35 43 69 121 10 3
Mellersta Finland 32 61 42 122 6 16
Södra Österbotten 35 55 15 15 4 3
Österbotten 29 39 2 39 7 8
Mellersta Österbotten 32 10 4 2 5 .
Norra Österbotten 272 55 146 39 13 9
Kajanaland 21 7 5 2 4 3
Lappland 39 38 82 17 8 22
Åland 1 . 1 . 1 .

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2014, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/01/ras_2014_01_2014-03-26_tau_004_sv.html