Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 2/2014* Årsförändring% 1) 1-2/2014* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 1 825 -14 3 474 -9 36 628 -3
Bostadsbyggnader 599 -23 1 071 -17 9 877 -21
Fritidsbostadshus 36 -11 74 6 845 -10
Affärs- och kontorsbyggnader 406 30 1 036 55 7 298 13
Offentliga servicebyggnader 251 123 344 116 3 362 9
Industri- och lagerbyggnader 312 -41 517 -46 7 800 -5
Lantbruksbyggnader 101 -58 237 -50 4 797 36
Övriga byggnader 120 11 195 -6 2 650 -11
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2014, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/02/ras_2014_02_2014-04-29_tau_001_sv.html