Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Tabellbilaga 3. Beviljade bygglov för bostäder, st

Användingssyfte 2/2014* Årsförändring% 1-2/2014* Årsförändring% Glidande årssumma* Årsförändring%
Alla byggnader 1 859 -16 3 227 -11 26 116 -17
Fristående småhus 371 -6 648 -7 7 640 -21
Rad- och kedjehus 185 -11 278 -32 3 111 -23
Flervåningsbostadshus 1 250 -22 2 163 -13 14 718 -15
Övriga än bostadsbyggnader 53 194 138 273 647 -3

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2014, Tabellbilaga 3. Beviljade bygglov för bostäder, st . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/02/ras_2014_02_2014-04-29_tau_003_sv.html