Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-2/2014* 1-2/2013* 1-2/2014* 1-2/2013* 1-2/2014* 1-2/2013*
Hela landet 3 474 3 831 3 227 3 619 356 366
Fasta Finland 3 473 3 830 3 226 3 619 355 366
Nyland 1 048 976 1 429 1 393 35 37
Huvudstadsregion 755 786 1 164 1 252 . 5
Egentliga Finland 379 276 188 118 37 37
Satakunta 129 133 110 45 16 15
Egentliga Tavastland 13 62 9 53 8 6
Birkaland 312 362 261 608 35 26
Päijänne-Tavastland 44 204 59 276 18 15
Kymmenedalen 129 260 48 106 9 20
Södra Karelen 249 128 87 46 2 7
Södra Savolax 41 350 29 45 36 38
Norra Savolax 160 177 92 119 23 22
Norra Karelen 117 80 123 162 16 15
Mellersta Finland 92 128 150 168 15 31
Södra Österbotten 133 136 99 115 13 5
Österbotten 127 127 151 78 18 19
Mellersta Österbotten 41 30 12 15 7 1
Norra Österbotten 344 273 204 136 29 25
Kajanaland 31 19 8 9 9 12
Lappland 85 109 167 127 29 35
Åland 1 1 1 0 1 0

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2014, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/02/ras_2014_02_2014-04-29_tau_004_sv.html