Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Tabellbilaga 3. Beviljade bygglov för bostäder, st

Användingssyfte 4/2014* Årsförändring% 1-4/2014* Årsförändring% Glidande årssumma* Årsförändring%
Alla byggnader 2 821 21 9 887 19 27 952 -7
Fristående småhus 796 -5 2 117 -4 7 463 -18
Rad- och kedjehus 341 5 911 -4 3 133 -20
Flervåningsbostadshus 1 613 42 6 683 35 16 833 3
Övriga än bostadsbyggnader 71 97 176 -2 523 7

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2014, Tabellbilaga 3. Beviljade bygglov för bostäder, st . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/04/ras_2014_04_2014-06-19_tau_003_sv.html