Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 5/2014* Årsförändring% 1) 1-5/2014* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 3 126 -14 13 677 -6 35 043 -6
Bostadsbyggnader 1 037 -11 4 620 5 10 159 -12
Fritidsbostadshus 75 -15 299 -5 805 -8
Affärs- och kontorsbyggnader 527 -13 2 891 9 7 099 0
Offentliga servicebyggnader 182 -18 950 -6 3 056 1
Industri- och lagerbyggnader 730 3 2 901 -4 7 501 -5
Lantbruksbyggnader 287 -43 1 111 -46 3 983 -3
Övriga byggnader 288 -18 905 -12 2 440 -15
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2014, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/05/ras_2014_05_2014-07-30_tau_001_sv.html