Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-5/2014* 1-5/2013* 1-5/2014* 1-5/2013* 1-5/2014* 1-5/2013*
Hela landet 13 677 14 476 13 134 11 572 1 436 1 577
Fasta Finland 13 661 14 456 13 106 11 560 1 434 1 568
Nyland 4 693 3 847 5 924 3 851 124 123
Huvudstadsregion 3 192 2 932 4 632 2 897 7 7
Egentliga Finland 1 188 1 155 631 624 190 173
Satakunta 493 369 282 263 54 44
Egentliga Tavastland 349 351 109 268 44 61
Birkaland 1 001 1 063 1 127 1 242 105 110
Päijänne-Tavastland 524 505 473 687 77 67
Kymmenedalen 303 466 92 144 48 53
Södra Karelen 500 501 202 169 33 41
Södra Savolax 245 616 101 179 111 131
Norra Savolax 484 740 531 531 75 103
Norra Karelen 519 490 595 600 58 58
Mellersta Finland 495 602 687 687 93 127
Södra Österbotten 606 827 528 346 42 39
Österbotten 533 1 057 426 306 79 94
Mellersta Österbotten 147 206 88 176 22 19
Norra Österbotten 1 118 1 125 881 1 004 102 126
Kajanaland 76 133 31 59 44 59
Lappland 388 403 398 424 133 140
Åland 16 20 28 12 2 9

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2014, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/05/ras_2014_05_2014-07-30_tau_004_sv.html