Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari

Tabellbilaga 3. Beviljade bygglov för bostäder, st

Användingssyfte 6/2014* Årsförändring% 1-6/2014* Årsförändring% Glidande årssumma* Årsförändring%
Alla byggnader 2 319 7 15 691 11 27 169 -3
Fristående småhus 831 2 3 801 -9 6 905 -17
Rad- och kedjehus 338 17 1 756 12 3 245 -6
Flervåningsbostadshus 1 126 13 9 690 20 16 348 4
Övriga än bostadsbyggnader 24 -60 444 52 671 26

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2014, Tabellbilaga 3. Beviljade bygglov för bostäder, st . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/06/ras_2014_06_2014-08-27_tau_003_sv.html