Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-6/2014* 1-6/2013* 1-6/2014* 1-6/2013* 1-6/2014* 1-6/2013*
Hela landet 17 657 18 813 15 691 14 122 1 925 2 011
Fasta Finland 17 639 18 776 15 658 14 103 1 923 2 002
Nyland 6 230 4 750 7 025 4 738 172 150
Huvudstadsregion 3 801 3 428 5 243 3 452 10 11
Egentliga Finland 1 444 1 469 865 715 239 243
Satakunta 594 520 309 310 71 63
Egentliga Tavastland 436 473 122 310 54 73
Birkaland 1 223 1 503 1 419 1 369 150 136
Päijänne-Tavastland 607 602 512 748 111 82
Kymmenedalen 665 963 125 159 68 68
Södra Karelen 585 637 228 189 48 52
Södra Savolax 291 704 112 200 136 165
Norra Savolax 640 913 674 645 101 134
Norra Karelen 586 655 640 725 84 81
Mellersta Finland 649 748 820 846 120 153
Södra Österbotten 776 1 108 639 438 61 51
Österbotten 675 1 289 528 398 93 114
Mellersta Österbotten 234 307 108 203 27 24
Norra Österbotten 1 339 1 400 1 029 1 450 143 164
Kajanaland 153 180 41 111 60 74
Lappland 511 555 462 549 185 175
Åland 18 36 33 19 2 9

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2014, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/06/ras_2014_06_2014-08-27_tau_004_sv.html