Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-7/2014* 1-7/2013* 1-7/2014* 1-7/2013* 1-7/2014* 1-7/2013*
Hela landet 19 674 21 195 17 514 15 459 2 251 2 369
Fasta Finland 19 649 21 159 17 469 15 440 2 249 2 360
Nyland 6 605 5 333 7 626 5 063 178 179
Huvudstadsregion 4 017 3 869 5 615 3 682 10 13
Egentliga Finland 1 562 1 620 1 015 772 253 263
Satakunta 733 632 377 335 92 80
Egentliga Tavastland 451 501 124 319 55 74
Birkaland 1 471 1 818 1 678 1 630 185 156
Päijänne-Tavastland 652 675 529 771 121 110
Kymmenedalen 714 1 011 144 176 78 81
Södra Karelen 663 659 271 204 54 55
Södra Savolax 433 776 187 265 185 210
Norra Savolax 764 1 138 780 784 134 167
Norra Karelen 629 688 671 762 96 88
Mellersta Finland 730 967 923 888 136 179
Södra Österbotten 886 1 144 675 463 70 58
Österbotten 779 1 436 576 447 119 132
Mellersta Österbotten 242 351 115 235 29 27
Norra Österbotten 1 587 1 510 1 247 1 571 175 196
Kajanaland 188 222 47 171 75 97
Lappland 560 680 484 584 214 208
Åland 25 36 45 19 2 9

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2014, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/07/ras_2014_07_2014-09-24_tau_004_sv.html