Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-8/2014* 1-8/2013* 1-8/2014* 1-8/2013* 1-8/2014* 1-8/2013*
Hela landet 22 060 24 338 19 824 17 882 2 599 2 752
Fasta Finland 22 008 24 294 19 776 17 859 2 594 2 740
Nyland 7 371 6 439 8 782 6 048 200 208
Huvudstadsregion 4 406 4 356 6 312 4 355 13 15
Egentliga Finland 1 729 1 812 1 138 978 296 301
Satakunta 945 754 446 408 106 95
Egentliga Tavastland 496 530 165 334 58 79
Birkaland 1 660 2 187 1 835 1 800 204 198
Päijänne-Tavastland 716 731 557 819 141 129
Kymmenedalen 737 1 054 150 214 83 100
Södra Karelen 750 811 341 283 80 78
Södra Savolax 516 852 193 313 241 236
Norra Savolax 829 1 246 799 880 147 188
Norra Karelen 732 762 734 852 114 103
Mellersta Finland 808 1 056 993 1 004 164 198
Södra Österbotten 981 1 280 758 599 78 64
Österbotten 868 1 718 605 507 140 157
Mellersta Österbotten 279 391 127 239 29 33
Norra Österbotten 1 781 1 678 1 587 1 780 196 228
Kajanaland 198 237 56 173 79 105
Lappland 613 754 510 628 238 240
Åland 52 44 48 23 5 12

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2014, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/08/ras_2014_08_2014-10-22_tau_004_sv.html