Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen 2015

  Summan av tre månader och årsförändring 1)
07-09/2015 06-08/2015 05-07/2015
Beviljade bygglov 1000 m3 8 281 9 227 8 821
Årsförändring, % 30,3 19,9 -2,9
Påbörjade byggprojekt 1000 m3 7 962 8 997 8 528
Årsförändring, % -2,0 -2,0 -15,0
Färdigställda byggprojekt 1000 m3 5 793 7 504 7 296
Årsförändring, % -15,0 -14,2 -19,2
1) Årsförändringen jämför värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2015, Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/09/ras_2015_09_2015-11-25_tau_001_sv.html