Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen 2015

  Summan av tre månader och årsförändring 1)
07-09/2015 06-08/2015 05-07/2015
Beviljade bygglov 1000 m3 8 281 9 227 8 821
Årsförändring, % 30,3 19,9 -2,9
Påbörjade byggprojekt 1000 m3 7 962 8 997 8 528
Årsförändring, % -2,0 -2,0 -15,0
Färdigställda byggprojekt 1000 m3 5 793 7 504 7 296
Årsförändring, % -15,0 -14,2 -19,2
1) Årsförändringen jämför värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2015, Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/09/ras_2015_09_2015-11-25_tau_001_sv.html